Broadcast Centrum Poland


Pierwsza część wprowadzenia do obsługi Miernika DK T7. Ta część koncentruje się na części sprzętowej.


Pierwsza część wprowadzenia do obsługi Miernika DK T7. Ta część opisuje interfejs użytkownika.


Trzecia część wprowadzenia do obsługi Miernika DK T7. Ta część opisuje modyfikację konfiguracji, opis interfejsu oraz ustawienia Loudness.


Wprowadzenie do funkcji Loudnes TimeSaver. Prezentujemy jak skonfigurować Loudnes TimeSaver.

© BCP Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Pelek.Net Sp. z o.o.